Ieder zijn vak

De vertaalmarkt kent een groot aantal vakgebieden.
Vertalers zijn in het begin van hun carrière over het algemeen allround vertalers die breed georiënteerd zijn. In de loop van de tijd gaan ze zich meestal, op basis van hun opleiding en/of opgebouwde ervaring, vakkennis en terminologische databank, progressief specialiseren in één of meer vakgebieden om zich te kunnen toeleggen op zaken waarvan ze verstand hebben, waarvoor ze interesse hebben en de nodige vakkennis hebben, maar ook om te voldoen aan de vraag van hun klantenkring. Specialisatie is een waarborg van kwaliteit, vakkennis en professionalisme.

Neem bijvoorbeeld een vertaler die aan uw productcatalogus heeft gewerkt. Ook al heeft hij u uitstekend werk geleverd, hij zal misschien niet de nodige vakkennis hebben om uw algemene voorwaarden of uw jaarrekening te vertalen.

 

Het motto van een verantwoordelijke vertaler is: “Ieder zijn vak, niemand kan overal verstand van hebben”.

 

Op deze pagina vind u een uitgebreid overzicht van de voornaamste vakgebieden waarin A. MARTEAU TRADUCTION gespecialiseerd is. Daarna volgt een beknopt overzicht van de andere ervaringsgebieden.

VOORNAAMSTE EXPERTISEGEBIEDEN

Juridisch

Handelsrecht, ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, vastgoedrecht, strafrecht, burgerlijk recht, intellectuele eigendom, Europees recht, AVG…

Computertechniek

Computers, randapparaten, componenten, software, netwerken, lokalisatie, video games, IT, internet, websites, telecommunicatie, mobiele telefoons en apps…

Technisch

Industrie, machines, gereedschap, vorm- en persgieten, matrijzenbouw, verpakking, hydraulica, elektrische apparaten, energie, ecologie, transport en logistiek…

Juridisch

Handelsrecht, ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, vastgoedrecht, strafrecht, burgerlijk recht, intellectuele eigendom, Europees en internationaal recht, AVG…
 • Vonnissen
 • Dagvaardingen
 • Betekening
 • Rechtspraak
 • Volmachten
 • Notariële akten
 • Regelingen, wetgeving
 • Processen-verbaal
 • Conclusies
 • Statuten
 • Fusie-akten
 • Overnames
 • Faillissementen
 • Uittreksels KvK
 • Normen
 • Octrooien
 • Contracten
 • Algemene voorwaarden
 • Privacybeleid
 • Aanbestedingen
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Curriculum Vitae
 • Verzekeringspolissen
 • Stamboeken
 • Diploma’s
 • Cijferlijsten
 • Rijbewijzen
 • Verklaringen o. h. gedrag
 • Geboorteakten
 • Huwelijksakten
 • Huwelijksovereenkomsten
 • Echtscheidingsvonnissen
 • Adoptiedossiers
 • Testamenten
 • Erfenissen
 • Schuldsanering…

Computertechniek

Computers, randapparaten, componenten, software, netwerken, lokalisatie, video games, IT, internet, websites, telecommunicatie, mobiele telefoons en apps…
 • Gebruikershandleidingen
 • Montagehandleidingen
 • Computerhandleidingen
 • Software handleidingen
 • Online Help
 • Software
 • Software pakketten
 • Video games
 • Websites
 • Privacybeleid
 • Computerapparatuur
 • Randapparaten
 • Componenten
 • Netwerk
 • Telecommunicatie
 • Telefonie…

Technisch

Industrie, machines, gereedschap, vorm- en persgieten, matrijzenbouw, verpakking, hydraulica, elektrische apparaten, energie, ecologie, transport en logistiek…
 • Technische handleidingen
 • Technische offertes
 • Technische bestekken
 • Machines en onderdelen
 • Gereedschappen
 • Productspecificaties
 • Normen en octrooien
 • Industrie
 • Gieten, matrijzen
 • Verpakkingsmachines
 • Verwarming, boilers
 • Airconditioning
 • Verpakking, opslag
 • Hijs- en transportmachines

ANDERE ERVARINGSGEBIEDEN

Bouw

Bouw (beton, hout en staal), architectuur, openbare werken, baggerwerken, tunnels, weginfrastructuur, kassen, gevelbekleding, zwembaden, offertes, bestekken, bouwnormen, bouwverzekering, bouwplaatsverzekering…

Scheepsbouw

Jachten, zeilboten, motorboten, jetski’s, boordapparatuur, zeilen, tuigage, dekopbouw, navigatie, eigenaarshandleidingen, specificaties, bouwtekeningen, technische offertes, onderhoud, overeenkomsten, klantendienst…

Financieel

Boekhouding, belastingen, jaarrekening, jaarverslagen, financiële verslaggeving, bank, algemene bankvoorwaarden, verzekeringsovereenkomsten, polissen, schadeclaims, deskundigenverslagen, bouwverzekering…

Toerisme

Toeristische brochures, websites en brochures voor campings, hotels, pretparken, musea, kastelen, historische monumenten, huurcontracten, tarieflijsten, algemene voorwaarden…

Gastronomie

Menukaarten, voorgerechten, hoofdgerechten, desserts à la carte, wijnkaarten, dranken, prijslijsten, websites, recepten, kookboeken, etiketten voor gastronomische producten…

Zwembaden

Zwembadbouw, zwembadbouw offertes, zwembadapparatuur, apparaten en producten voor waterbehandeling, zwembadaccessoires, technische handleidingen, producteigenschappen, catalogi, brochures…

PLUSPUNTEN

Gecertificeerde kwaliteit. Zeer professioneel, zorgvuldig en rigoureus uitgevoerd werk, steeds gericht op consistentie t.o.v. de bestaande terminologie van de klant of het relevante vakgebied of land…

Vakkennis en knowhow opgebouwd dankzij een 5-jarige studie in vreemde talen in Nederland (Ubbo Emmius) en een groot aantal uitgevoerde projecten. Met ieder nieuw project wordt deze vakkennis groter…

Meer dan 30 jaar ervaring. Het bedrijf is opgericht in 1992 in de provincie Vendée in Frankrijk. Het beschikt over een goede reputatie op de vertaalmarkt en verleent diensten aan een brede lokale, Franse en buitenlandse klantenkring…

In overeenstemming met de Deontologische code van vertalers en tolken, verplicht A. MARTEAU TRADUCTION zich om zich aan het beroepsgeheim te houden en is de vertrouwelijkheid van de documenten en gegevens van de klanten altijd gewaarborgd.

Alle mailberichten ontvangen tijdens de kantooruren worden binnen een uur beantwoord. Per mail aangevraagde offertes worden dezelfde dag toegestuurd of op zijn laatst de volgende dag, als de aanvraag aan de eind van de dag binnenkomt.

Een viertalige antwoordlijn, Anna spreekt Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Drietalige dienstverlening: Nederlands, Engels en Frans voor uw vertalingen en overige taalopdrachten…